Två kandidater till ordförandeposten

I år vill två av kretsens styrelsemedlemmar bli ordförande: Mikaela, som är nuvarande ordförande, och Tobias, som är styrelseledamot. För att ge er kretsmedlemmar chansen att få en bättre bild av vilka de är, så fick de svara på några frågor där de får beskriva sig själva och vad de gör och har gjort inom föreningen, samt hur de vill att Östersundskretsen ska utvecklas framöver.
Båda kandidaterna kommer även att presentera sig på årsmötet den 1 mars på Gamla Tingshuset, och den som vill ställa frågor till dem kan göra så på vår Facebooksida.

Trevlig läsning och välkommen att rösta på din kandidat den 1 mars!

 

Mikaela Holm och Tobias Johansson

Namn Mikaela Holm Tobias Johansson
Ålder, sysselsättning 27 år, studerar till ekoentreprenör/miljövetare, tar examen i sommar 31 år, fjällguide och miljövetare som för tillfället studerar miljörätt och jobbar extra som lärarvikarie
Varför engagerar du dig i Naturskyddsföreningen? Jag engagerar mig för att kunna vara med och vara en del av det lokala förändringsarbetet i samhället och för att kunna driva igenom mina hjärtefrågor på en bred basis. Mitt intresse för friluftsliv och miljöfrågor, samt ett behov av att kunna vara med och påverka gör att jag ser Naturskyddsföreningen som en bra plats för mig och mitt engagemang.
Vad har varit höjdpunkter för dig under föreningsåret 2015? Att vara en del av styrelsen och se allas potential växa och se hur alla har mognat inom sina respektive styrelseposter. Genom att delta vid olika seminarier och konferenser som representant för föreningen och därmed ha främjat samarbeten med olika företag, organisationer och tjänstemän i min roll som ordförande. Hållbarhetsfestivalen, som satte prov på mig som projektledare. I en situation där jag drog ett stort lass och var moderator för dagen fick jag flera utmaningar att handskas med. Och den välbesökta klädbytardagen, där konceptet stämmer bra med min vision om hur vi bör konsumera var en trevlig upplevelse.
Hur skulle du beskriva dig som person? Vilka egenskaper gör dig till en bra kretsordförande?

 

Jag är väldigt driven, planerande, strukturerad och engagerad som person, och bidrar med mycket energi på våra styrelsemöten, med alltid ett leende på läpparna. Som person är jag väldigt observant vilket gör att jag kan se till alla gruppens styrkor respektive svagheter och omfördela styrelsearbetet på ett bra sätt. Jag är väldigt strukturerad. Detta kan låta lite väl klyschigt, men i mitt fall är det helt sant. Min största fördel utöver detta är att jag gärna tar ledarrollen och i denna roll både motiverar och stöttar jag mina kollegor. Sen har jag förträfflig humor, vilket inte är helt fel.
Hur ser du på Naturskyddsföreningens roll i lokalsamhället idag och om två år? Att vi i föreningen driver frågor som leder till förändringar i samhället och till en ökad medvetenhet kring frågor som rör vår miljö, hälsa och vårt eget välbefinnande. I dagsläget är Naturskyddsföreningen ganska anonym på lokal nivå. Vi har många medlemmar, men få aktiva. Dock har det visats prov på att det går att locka besökare till våra evenemang, bland annat flera som kemikalienätverket står bakom och klädbytardagen. Så visst finns det intresse för förändring. Om två år skulle jag vilja att Naturskyddsföreningen har en starkare och tydligare roll på lokal nivå, även i frågor som vi idag inte ägnar så mycket tid åt. Jag skulle även vilja se att styrelsearbetet blir mer transparent och att vårt arbete under året kan kommuniceras till medlemmarna på ett bra sätt.

Nämn två frågor som du vill driva under ditt ordförandeskap!

 

Jag vill driva skogsfrågor genom ett lokalt skogsnätverk som är under uppstart, där jag kommer att vara kontaktperson. Håll utskick efter detta under våren 2016!
Öka antalet medlemmar i vår lokala krets, och arbeta just med medlemsvärvning.
Förändrat konsumtionsbeteende ligger mig varmt om hjärtat, så jag driver gärna frågor om detta, kanske genom studiecirklar, diskussionsträffar eller workshops. Sedan vill jag givetvis driva frågan hur vi med så pass många medlemmar kan locka fler att bli aktiva.