Välkomna till kretsstämman 2024

15 februari kl 18.00
Studiefrämjandet, Storgatan 34

 

Anmäl dig senast den 8 februari via e-post till: ostersund@naturskyddsforeningen.se

Vi bjuder på semlor, så ange även eventuella matallergier.

Motioner
Du som är medlem har motionsrätt men tänk på att dessa ska inges skriftligen till kretsstyrelsen senast den 9 februari.

Propositioner
Styrelsen lämnar förslag om ändringar av sina egna stadgar.

Naturskyddsföreningen på riksnivå har detta år gett ut nya rekommendationer för kretsstadgar, varvid styrelsens vilja är att uppdatera stadgarna för Östersundskretsen. I förslaget har styrelsen strukit de två första punkterna eftersom dessa mer beskriver Naturskyddsföreningen på riksnivå, samt gjort några mindre justeringar.

Beslut om att anta detta förslag kommer du som medlem kunna rösta om vid kretsstämman.

Övriga möteshandlingar hittar du här i god tid innan mötet