Länkar

Naturskyddsföreningen Jämtland-Härjedalen (länsförbundet)
Naturskyddsföreningen Sverige (riksförbundet)

Både länsförbundet och riksförbundet har egna facebooksidor, och du behöver ej vara facebookmedlem för att nå sidorna.

 

Andra tips

ArtDatabanken
Artportalen
Fältbiologerna i Östersund
Jämtlands Botaniska Sällskap
Jämtlandsentomologerna
Jämtlands Ornitologiska Förening

 

Upptäck nya utflyktsmål i naturreservaten i länet på Länsstyrelsens webb eller med appen Jämtlands Naturkarta – ladda ner appen till din smarta telefon på App Store eller Google Play.