Kemikalienätverket

Vill du också arbeta för att minska mängden miljögifter i vårt samhälle? Välkommen att bli medlem i Kemikalienätverket! Ju fler vi blir desto mer kan vi göra. Du lägger ned så mycket tid du själv vill och du väljer själv vilka aktiviteter du vill delta i. Du behöver inga förkunskaper. Du kan gå med bara för att få inspiration eller för att fungera som ett bollplank.

Maila oss på kemikalienatverket.osd@gmail.com  om du vill vara med! Nätverket har även en egen facebooksida, öppen för alla.

Hur ska man välja i djungeln av kemikalier?

Kemikalienätverket består av nästan 700 ideellt arbetande medlemmar i Naturskyddsföreningen. Tillsammans arbetar vi för att sprida kunskap om exponeringen av kemikalier som människor och miljö utsätts för, över hela världen.