Ängsskötsel

Jämtlands landskapsblomma, den vaniljdoftande brunkullan, växer på slåtterängar och naturbetesmarker och är beroende av kontinuerlig hävd. Om hävden upphör växer ängen igen och brunkullan konkurreras ut av andra växter.

Ängsgruppen i Naturskyddsföreningen Östersund sköter om två brunkullaängar genom årlig slåtter med liar, räfsor och slåtterbalk. Vi vill gärna vara fler som hjälps åt! Maila till ostersund@naturskyddsforeningen.se om du vill vara med! Vi gör en nödvändig insats för vår landskapsblomma, vi fikar och har en härlig dag ute.

Slåtter med lie