Naturskyddsföreningen Östersunds stadsplaneringsgrupp i har varit verksam sedan februari 2022. Vi engagerar oss i stadsplaneringsfrågor i kommunen genom att granska detaljplaner, diskutera aktuella frågor med makthavare och tjänstemän och stå upp för en mer hållbar och demokratisk stadsplanering.

Skicka oss ett mail om du vill engagera dig!