Styrelsen

Styrelsen 2017 består av följande personer:

Ordförande: Magnus Alfredsson
Vice ordförande: Frauke Molander
Sekreterare: rullande schema
Kassör: Benny Öwre
Ledamöter: Jens Davidsson, Cecilia Friberg Olsson
Suppleanter: Sofia Carlsson, Julia Ros, Katja Kristoffersson