Vi vill se fler träd och gamla skogar!

I helgen var våra styrelseledamöter Katharina och Tobias hos våra kamrater i Norrbotten och deltog i kursen Skydda Gammelskog i det vackra Glommersträsk. Vill du veta mer så läs här om hur det gick till.

Vi i Östersundskretsen vill gärna samla skogsintresserade och dra igång ett lokalt skogsnätverk i kretsen, som kan samarbeta med länets och övriga landets skogsintresserade. Och det behöver absolut inte vara proffs, den som inte har några som helst förkunskaper är lika välkommen som arboristen eller biologen! Vi lär oss tillsammans och av varandra, naturkänslan är det viktigaste.

Om du tycker det vore roligt och givande att engagera dig i skogsfrågor, så kontakta oss gärna via e-post ostersund@naturskyddsforeningen.se och så återkommer vi. Den som nu blev sugen på att gå ut i skogen och lära sig mer kan spana in följande och kanske får mersmak:

Forskningsresa i naturvårdens utmarker 2015
28 juli-1 augusti, Hede, Härjedalen
Forskningsresan i naturvårdens utmarker har pågått årligen sedan 1993. Syftet är att samla intresserade och kunniga på skogens mångfald och inventera okända skogar i Norrland. Utan att veta var hotade arter finns är det svårt att bedriva bra naturvård, och när Forskningsresan är slut brukar massor av fynd av hotade svampar, fåglar, lavar, mossor, kärlväxter, insekter m.m. att ha gjorts.

Läs mer här
Kontakt: Johan Moberg, samordnare Forskningsresan 2015, 073 807 36 44, johan.jomo.moberg@gmail.com


Kom och inventera bort en urangruva!

15-21 augusti, Övertorneå
Den 15-21 augusti 2015 planeras ett internationellt inventeringsläger i området. Genom att inventera områdets naturvärden, främst genom att titta på indikatorer, samlar man fakta för att i ett tidigt stadium avstyra gruvplanerna.

Läs mer här
Kontakt: Tarja Leinonen, tarja.leinonen@gmail.com, 070-692 46 46 för mer information.

Inventeringskurser i Risveden
Nytt projekt till hösten 2015, Alingsås, Ale och Lerum
Syftet med projektet är att genom inventering/kurser dels öka kunskapen om arter hos deltagarna, dela att finna och dokumentera befintliga naturvärden i ”nya” naturskogar inom Risvedens boreonemorala skogsområde.

Kontakt: Ingvar Andersson, 0322-713 31, 070-338 01 49, b.ingvar.andersson@telia.com

 

Ha en riktigt skön sommar i alla fall och njut av naturen i alla väder! 😉